Kalastus: enemmän kuin harrastus

Kalastus: enemmän kuin harrastus. Tutustu kanssamme kaikkeen siihen, mitä kalastus pitää sisällään.

Kalastus on enemmän kuin harrastus

Suomalaisille kalastus on melkein kuin kansallinen perinnelaji hiihdon ja metsästyksen ohella. Kalastaminen onnistuu vaikeasta ilmastosta huolimatta ympärivuotisesti, ja halutessaan sitä voi harrastaa vapaongella suoraan omalta laiturilta tai ammattimaisemmin kalastusveneellä troolaten. Ennen kalastusta pidettiin myös tärkeänä perheen ravinnonhankintakeinona, mutta nykyään sen tarve on vähentynyt huomattavasti. Suurelle osalle suomalaisista se on pelkästään miellyttävä tapa viettää vapaa-aikaa. Vanhemmat sukupolvet ylläpitävät perinteisiä, vanhoja pyydystystapoja, kuten katiskoilla ja verkoilla tapahtuvaa kalastusta. Nuorempi sukupolvi taas etsii kalastuksesta yhä enemmän elämyksiä ja käyttävät siihen vapavälineitä, kuten uistimia, onkia ja perhoja.Kalastus: enemmän kuin harrastus

Kalastus on moninaista, mutta sen säännöt ovat kuitenkin kaikille samat. Onkiminen ja pilkkiminen kuuluvat kaikille sovellettaviin yleiskalastusoikeuksiin, ja ne ovat ilmaisia kalastusmuotoja. Viehekalastavan 18–64-vuotiaan pitää maksaa kalastonhoitomaksu, mikä antaa oikeuden kalastaa yhdellä vavalla. Muihin kalastustapoihin, kuten useammalla vavalla uisteluun sekä verkko- ja koukkukalastukseen, tarvitaan kalastonhoitomaksun lisäksi myös kalaveden omistajan lupa. Kalastaessa täytyy myös kiinnittää huomiota tiettyjen kalojen pyyntimittoihin ja rauhoitusaikoihin. Lupia ja määräysten noudattamista valvovat kalastuksenvalvojat. Sääntöjä ja hyviä tapoja noudattamalla kaikki kalastamaan haluavat saavat tasavertaisen mahdollisuuden sen harjoittamiseen. Sivustomme tarkoitus onkin perehdyttää lukija tarkemmin kalastuksen ihmeelliseen maailmaan.

Hyvät kalatavat ovat kaiken perusta

Luonnon hyvinvointi tulisi olla jokaisen kalastajan prioriteetti. Liikakalastusta tulee välttää ja kieltoja ja rauhoitusaikoja täytyy kunnioittaa, sillä terve kalakanta takaa hyvät apajat myös tulevina vuosina. Kalastajan pitää kalastaa vain niin paljon kuin tarvitsee ja mahdollisimman useita lajeja. Kunnioitus muita rannalla oleskelevia ja vesistöllä liikkuvia kohtaan kuuluu myös hyviin kalatapoihin. Ennen ongelle lähtöä pitää muistaa huolehtia kaikista tarvittavista luvista ja maksuista. Kalastuksen tietotaitoon kuuluu myös saaliin oikeanlainen käsittely ja turhan kärsimyksen välttäminen. Lisäksi vesillä liikkuessa on erityisen tärkeää huolehtia omasta ja muiden turvallisuudesta.

Urheilukalastus on yksi vapaa-ajankalastuksen muoto

Urheilukalastus on vapaa-ajan kalastuksen yksi muoto, jolla tarkoitetaan vapakalastusvälineillä tapahtuvaa kalastusta. Se alkoi muovautua Suomessa 1800-luvun lopulla ulkomaisten vaikutusten tuloksena. Ensimmäisiä esimerkkejä urheilukalastajista olivat muun muassa Oulujoen lohilordien tyyliset kalastusmatkailijat. Urheilukalastuksen määritelmänä ei olekaan saaliin suuruus, vaan siinä etsitään kalastuksen tuomaa nautintoa. Siihen sisältyy edelleen myös matkailu yhtenä tärkeänä osa-alueena. Hyville kalavesille matkustetaan Suomesta esimerkiksi Ruotsiin asti, jossa urheilukalastajat ovatkin merkittävä matkailijaryhmä. Suomessa on yksi vapaa-ajankalastusjärjestö: vuonna 2000 perustettu Suomen vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö (SVK). Se pyrkii toiminnallaan edistämään vapaa-ajankalastusta, joka noudattaisi kestävän kalastuksen sääntöjä ja tällä tavoin suojelisi luonnollisia kalakantoja.

Pyydä ja päästä -kalastus on kasvattanut suosiotaan

Pyydä ja päästä -kalastus on yksi tärkeimmistä kestävän kalastuksen muodoista. Etenkin urheilukalastuksessa arvokalojen, kuten lohen, nieriän, taimenen ja harjuksen, päästäminen takaisin veteen pyydystämisen jälkeen on lisännyt suosiotaan. Sitä harjoitetaan erityisesti perhokalastajien joukossa, eikä sen tarkoituksena ole kalojen hyötykäyttö, vaan vapauttaminen takaisin veteen. Suomessa pyydä ja päästä -kalastus nousi suuren yleisön tietouteen vasta 1990-luvulla, mutta Yhdysvalloissa sitä oltiin tuolloin harrastettu jo yli sata vuotta. Sillä pyritään suojelemaan vesien luontaisia kalakantoja sekä samalla siitä haetaan elämyksiä. Nykypäivänä jotkut Suomen virkistysalueista ovat nimetty pelkästään pyydä ja päästä -alueiksi.

Muut kalastusmenetelmät

Tunnetuimpia kalastusmuotoja ovat onkiminen, pilkkiminen, virvelöinti, vetouistelu ja perhokalastus. Vasta viime vuosien aikana Suomeen on rantautunut useita uusia kalastusmuotoja. Yksi niistä on jigikalastus, joka on yksi virvelöinnin muoto. Jigi tarkoittaa pientä, silikonista tehtyä kala- tai toukkajäljitelmää, joka asetetaan syötiksi erityiseen jigivapaan. Jigillä kalastetaan erityisesti ahvenia, purotaimenia ja harjuksia. Kaupungeissa on keksitty kaupunkiympäristöön sopivia versioita, kuten laituripilkkiminen ja katukalastus. Laituripilkkiminen on kesäonginnan ja talvipilkkimisen välimuoto. Siinä ongitaan nimensä mukaisesti laiturilla istuen maksimissaan metrin pituisella vavalla. Katukalastuksella tarkoitetaan vavalla tapahtuvaa kalastusta kaupungin keskustojen vesialueilla. Kummastakin lajista järjestetään vuosittain kilpailuja.

Lue lisää kalastusteollisuus

Copyright © 2023. All Rights Reserved. arrowhouse.fi